Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Ochrana os. údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů v souladu s GDPR

Vaše osobní data chráníme v souladu s Pravidly pro ochranu osobních údajů české i evropské legislativy.

POUČENÍ PRO FYZICKÉ OSOBY PŘEDÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJEPODLE NAŘÍZENÍ EU č. 2016/679 („GDPR“):

1) Kdo je správcem os. údajů?

Správcem Vašich os. údajů je vždy osoba, kterou si vyberete jako poskytovatele masérských, rekondičních a regeneračních služeb. Správce lze kontaktovat prostřednictvím kontaktu na recepci, či majitelku Studia Linea, pí Jitku Bičíkovou. To je na e-mail: jibi@centrum.cz, tel. 604 444 846, ulice V Tůních 1636/1, Praha 2, 120 00.

2) Jaký je účel zpracování os. údajů?

Účelem zpracování os. údajů je plnění smlouvy, tedy poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb.

3) K čemu váš souhlas slouží?

Poskytnutý e-mailový a telefonický kontakt slouží k zpracování citlivých osobních údajů:  K získání potřebných informací pro naplánování a provedení nabízených služeb (ručních a přístrojových lymfodrenáží, zábalů, kavitací, baněk, reflexních terapií, konzultací, prodeji zboží apod.) Dále k objednávání termínů k vyplnění poskytovaných služeb, dotazů, omluv atd.

Osobní údaje jsou od Subjektu získávány na základě vyplněných formulářů, případně ve formě objednávek telefonicky či jinou cestou. Citlivé údaje získává Správce na základě vyplnění přiloženého dotazníku. Veškerá data jsou ukládána v písemné formě a slouží pouze pro potřeby Správce, případně jím pověřených pracovníků Lymfocentra k vykonávání nabízených služeb.

4) Jak dlouho jsou os. údaje uchovávány?

Dobrovolnost a možnost odvolání souhlasu se zpracováním: Poskytnutí osobních údajů, včetně citlivých údajů, je zcela dobrovolné. Souhlas, který Subjekt tímto poskytuje, může na vlastní žádost kdykoli také odvolat písemnou formou na adrese Správce. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní a citlivé údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány a nebude již možné ani v budoucnu přístup do databáze obnovit. Pro platnost odvolání je nutné jej provést pouze písemnou formou, nejlépe e-mailem na adresu Lymfocentra, tj: jibi@centrum.cz.

Období, po které jsou data o Subjektu uchovávány: Souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po celou dobu aktivní spolupráce Správce se Subjektem a následující 1 rok, nebo do doby, než Subjekt případně souhlas odvolá.

6) Z jakého důvodu požadujete osobní údaje, a jaké jsou následky odmítnutí poskytnutí os. údajů?

Poskytnutí os. údajů je smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí os. údajů nelze poskytovat masérské, rekondiční a regenerační služby.

7) Jaká máte práva na přístup v souvislosti se zpracováním os. údajů?

Požádá-li Subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů (včetně citlivých údajů), je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv Subjektu údajů: Každý Subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

Subjekt má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce, a pokud jim Správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může Subjekt obrátit i přímo.

TOPlist